Cách lên trục xoăn vểnh trong uốn nóng đẹp mê hồn!Video được quay tại lớp học uốn nóng xu thế 2020 của thầy Phùng Đức Phúc tại Học viện tóc quốc tế OneStar. Bạn nào gặp khó khăn trong uốn nóng cần được …

Xem thêm nhiều video khác https://zsirstore.com/video
Mua Sáp vuốt tóc: http://bit.ly/sapvuottocnam
Mua keo xịt phòng: http://bit.ly/xittaophongtoc
Mua Keo xịt tóc: http://bit.ly/keoxittoc
Mua sp chăm sóc da: http://bit.ly/sp-chamsocda

Trả lời