Cắt Tóc Nam Bình Dân

Xem thêm nhiều video khác https://zsirstore.com/video
Mua Sáp vuốt tóc: http://bit.ly/sapvuottocnam
Mua keo xịt phòng: http://bit.ly/xittaophongtoc
Mua Keo xịt tóc: http://bit.ly/keoxittoc
Mua sp chăm sóc da: http://bit.ly/sp-chamsocda

Bài viết có 3 bình luận

  1. Steven Stuart

    Very nice high fade with comb over and hard part! Thanks Steven in Texas

  2. FCB Bảo TV

    Đầu đi cữ bn a

Trả lời