Sáp vuốt tóc Original Clay (56g)

240,000

  • Xuất xứ: Việt Nam.
  • Chỉ định: Tóc sợi trung bình đến dày, khó vào nếp. Chất tóc khô hoặc cân bằng.
  • Hold: trên 8 giờ liên tục, restyling dễ dàng.
  • Volume: Độ phồng vừa phải, nên dùng Pre-styling hỗ trợ (Sidekick, Bona Fide, Efreet,…)
  • Độ bóng: Không gây bóng tóc, không bết rít tóc.
  • Mùi hương: Hương Cola, bám hương trên tóc từ 2 đến 3 giờ.
Dontae Johnson Womens Jersey